ل رى ورسمىً ساخكرنا سالڤه گه را وه غه ركرنا هه ر سى هونه رمه ندين ناڤدارين ده ڤه را به هدينا ( اردوان زاخويى و اياز يوسف و عبدالواحد زاخويى )

ل رى ورسمىً ساخكرنا سالڤه گه را وه غه ركرنا هه ر سى هونه رمه ندين ناڤدارين ده ڤه را به هدينا ( اردوان زاخويى و اياز يوسف و عبدالواحد زاخويى )
script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

سلاف و ريز هه ڤالان …

ل رى ورسمىً ساخكرنا سالڤه گه را وه غه ركرنا هه ر سى هونه رمه ندين ناڤدارين ده ڤه را به هدينا ( اردوان زاخويى و اياز يوسف و عبدالواحد زاخويى ) د يڤاريه كا هونه رى و ريزكرتنى دا وه كو وفاداريه كا بجيك بيشكيشى گيانى وان يى پاك و پاقژ . ئه ز بناڤى هه مى هونه رمه ندا سوباسيه كا بى سنور ئارستى جه نابى ريزدار ( بوتان محسن ) هه ريمدارى زاخو ژ بو پشته ڤانيا وى يا به رده وام لكه ل مه دا و هه ر وه سا سوباس بو به ريز ( بژار منيب ) سه ره كى شاره وانيا زاخو و به ريز ( دلخاز موسا ) ريڤه به رى ره وشه نبيرى زاخو و به ريز ( فارس تمر ) ريڤه به رى گه له ريا زاخو كو هه مى ده ما بوينه تمامكرين كاروبزاف و جالاكين مه نه هيڤيدارم مه بيكڤه شيابت خزمه تكا بجيك بيشكيشى خزمه تا وان يا مه زن كربت و سوباس بو هه مى ده زگاين راگه هاندين و ئامه ده بونا ل دوماهى دى بيژين خوداى مه زن جهى هه ر سى يا بكته به هشتا برين …. دكه ل ريزگرتنى

رابط مختصر
2018-01-29 2018-01-29
أترك تعليقك
0 تعليق
admin