ئه ڤرو ل رى ورسيمن ساخكرنا بيروه رياچل روژي يا هونه رمه ندى خودى ژى رازي ( عبدالحكيم زاخولي )

13 أكتوبر 2016 181 مشاهدة آخر تحديث : الخميس 13 أكتوبر 2016 - 2:38 صباحًا

Advert test
img_7186

ئه ڤرو ل رى ورسيمن ساخكرنا بيروه رياچل روژي يا هونه رمه ندى خودى ژى رازي ( عبدالحكيم زاخولي ) خودى جهى وي بكت به هشتا ديرين و صبرو هدارى بدت بنمال و كه س و كارين وى . سوباسيه كا تايبه ت بو هيژا جهاد بهجت نايف و حازربينا وى و هه مى ئامه ده بونا و هه ر وه سا ده ست خوشى ل ريفه به رَيا ره وشه نبيريا زاخو و تيبا مالا شيوه كارا و هه مى ده زكه هين راكه هاندين عه ردى و ئاسمانى دكين ژ بو بشته فانيا وان يا به رده وام لكه ل مه دا… دكه ل ريزو سلافا…..

المصدر :http://www.zaxota.com/?p=9402