بناڤى سه نديكا هونه رمه ندين كوردستان .. ن.. زاخو ب خه م و كوڤانه كا مه زن ئه م خو خمباردبينين ب وه غه ركرنا هونه رمه ندى خودى ژى رازى ( عبدالحكيم زاخولى ) خودى جهى وى بكت بهشت و صبرى هدارى بدد خيزان و كه س و كارين وى ….

script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

image imageبناڤى سه نديكا هونه رمه ندين كوردستان .. ن.. زاخو ب خه م و كوڤانه كا مه زن ئه م خو خمباردبينين ب وه غه ركرنا هونه رمه ندى خودى ژى رازى ( عبدالحكيم زاخولى ) خودى جهى وى بكت بهشت و صبرى هدارى بدد خيزان و كه س و كارين وى ….

رابط مختصر
2016-09-02 2016-09-02
أترك تعليقك
0 تعليق
admin